Sociaal geamputeerd

Het zijn rare tijden. We zijn sociaal geamputeerd. En juist sociale contacten leveren vaak energie en enthousiasme op om met plezier iedere dag op te staan. Die energie moeten we nu uit ons zelf halen. En dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Niet voor jongeren, ouderen, de middengroep zoals ouders, maar ook niet voor ondernemers in deze tijd. De ene ondernemer kan het werk niet aan terwijl de andere ondernemer zich zorgen maakt hoe hij de rekeningen de komende maanden moet betalen. De invloed van corona op ons leven is enorm.

Financiële ondersteuning
Verschillende onderzoeken wijzen uit dat veel mensen lijden en er psychisch doorheen zitten. Ook als we om ons heen kijken zien we mensen omvallen. De eerste golf leek nog wel vol te houden, maar de tweede golf is keihard binnengekomen. De Rijksoverheid stelt lokale overheden in staat om met geld hun inwoners tegemoet te komen. Er zijn diverse regelingen om financiële compensatie te ontvangen. De vele afkortingen vliegen ons hierbij om de oren, zoals NOW, TOGS, TOZO, TVL en onlangs TONK. De T staat in ieder geval voor tegemoetkoming. De financiële compensaties zijn echter veelal een druppel op de gloeiende plaat. Maar het is beter dan niets.

Psychische druk
Het mentale omvallen is met geen geld goed te maken, kan ook niet met geld worden goedgemaakt. Investeren in goede psychische gezondheid vraagt een heel andere aanpak.  Dat zit vooral in omzien naar elkaar, als familie, als vrienden of als buren. Aandacht, begrip en gehoord worden zijn vaak de eerste stappen om de mind te kunnen resetten. Soms is juist professionele aandacht belangrijk, omdat het mentaal welbevinden erg onder druk staat en goedbedoelde adviezen uit eigen kring niet meer aankomen. Een professional is tenslotte hiervoor opgeleid en heeft vaak de juiste tools om door te kunnen dringen tot de kern van het probleem.  Er is dan sprake van oprecht luisteren, waarbij het juist die professional is, die door ervaring, kennis en kunde in staat is om de juiste vragen te stellen. Het begint met het achterhalen van de echte hulpvraag en het erkennen van de problemen, die men ervaart. De vragen die ik stel zorgen er vaak voor dat dingen die zo duidelijk en vast leken, ook van een andere kant kunnen worden bekeken. Dat biedt letterlijk en figuurlijk een ander perspectief.

Mijn aanpak
Echtheid is een heel belangrijk kenmerk voor kwaliteit van mijn leven en werk. Dat geldt dan uiteraard ook voor mij als coach. Ik wil het hebben over waarover het moet gaan. Geen prietpraat, geen onbenulligheden, niet er overheen praten. Uitspreken wat ik registreer bij jou. De ene keer zal dat troostend, begrijpend of verhelderend zijn. Dan weer confronterend misschien. Ik houd niet van oeverloos gewauwel. Ik wil je weer in beweging krijgen. Dan vind je haast vanzelf de juiste afslag.

Wandelcoaching
Bewegingsruimte is essentieel om vooruit te komen. In dat woord liggen twee woorden besloten: beweging en ruimte. Om (weer) te kunnen bewegen heb je ruimte nodig. En ruimte is vaak wat er is gaan ontbreken. Ruimte om jezelf te zijn, jezelf te laten zien, om goed voor jezelf en je lichaam te zorgen. We gaan niet zozeer lang stilstaan bij hoe het zover is kunnen komen. Waar we wel naar gaan kijken is naar het opdoen van nieuwe ervaringen. Ik zie vaak dat uit nieuwe ontdekkingen beweging komt. Echt andere dingen doen dan je gewend bent, het doorbreken van patronen bij jezelf. De gesprekken voer ik vaak in de natuur, in de vrije ruimte. Wandelcoaching. Juist door samen rustig te bewegen ontstaat ruimte voor de diepgang in het gesprek. Met als doel om weer lichtpuntjes te zien zodat je weer met vertrouwen en energie om kunt gaan met alles wat op je pad komt.

Neem gerust contact met me op. Ik ga graag met je in gesprek.