Welke kleur ben jij?

Welke kleur ben jij?


Deze vraag popt steeds vaker op in gesprekken met collega’s. “Welke kleur ben jij?”, “Welke kleuren zijn vertegenwoordigd in ons team?” of: “Onze leidinggevende is echt blauw”.

Er bestaan online veel onderzoekjes die enigszins inzicht geven in typeringen van mensen. Ikzelf vind het wel grappig – zeker als het weinig tijd kost – om dit soort onderzoekjes in te vullen. Zojuist kreeg ik nog een korte terugkoppeling van een dergelijke analyse. ‘Beste Marion, op basis van de miniscan blijken de kleuren oranje-rood van nature goed bij je te passen.’ Oranje staat voor: vooropgestelde doelen ook echt realiseren. Rood staat voor: bam: meteen aan de slag.’ Grappig en voor mij zeker ook herkenbaar. Er waren zeven kleurkeuzen, dus niet zo heel veel variabelen mogelijk, maar deze korte conclusie voelde voor mij juist, de kleuren zou ik ook voor mezelf uitgezocht hebben, ze kleuren me juist in. 

Behoefte aan duiding 

Het is natuurlijk niet zonder reden dat er zoveel van deze digitale tests voorbij komen. Er is toenemend behoefte aan duiding. Behoefte aan antwoorden op vragen ‘hoe ben ik als persoon, waarom doe ik wat ik doe, wat zou ik willen of kunnen veranderen.’ Voor leidinggevenden spelen daarnaast vragen als : ‘Hoe haal ik het maximale rendement met mijn medewerker? Hoe kan mijn team maximaal functioneren? Welke sollicitant past het best binnen het profiel, zowel qua kennis, maar vooral ook qua karakter en gedragsstijlen?’

Het kan ook zinvol zijn preventief op te treden in een situatie waarin medewerkers dreigen om te vallen, te weinig resultaat halen of heel weinig werkplezier meer hebben. Een ‘scan’ van deze medewerker(s) en zijn of haar talenten, valkuilen en nog te ontwikkelen potentie kan dan een goede basis vormen.

Een blauwdruk van jezelf

De eerder genoemde online vragenlijsten/onderzoeken geven niet de inzichten waar jij iets mee kunt. En ze zijn ook niet of nauwelijks bruikbaar zijn voor jou als werkgever, psycholoog of coach. 

Ik maak zelf als coach voor mijn coachees graag gebruik van zeer gedegen, wetenschappelijk onderbouwde testen. Er is een scala aan onderzoeksmethodieken en assessments. In dit grote aanbod heb ik uiteindelijk gekozen voor een totale vitaliteitsscan, met inzicht in de mentale en fysieke weerbaarheid van de betrokkene. Deze scan geeft ook inzicht in de ontwikkelmogelijkheden en talenten van jou als coachee. Deze vitaliteitsscan beoordeel ik samen met een arts. De resultaten worden in een uitgebreid rapport samengevat en met je besproken. Dit rapport is als blauwdruk van jou als persoon met al je unieke talenten een goed startpunt voor het coachtraject dat wij dan met elkaar daarna afspreken. 

Contact

Wil je onderzoeken of deze vitaliteitsscan iets voor jou is? Neem dan contact met mij op zodat ik je wat meer kan uitleggen over mijn aanpak in coaching.

 

Kom in beweging…..